Wreszcie możemy usłyszeć EPkę „Homework” Sama Fischera!