Tate McRae wydała nową EP-kę „TOO YOUNG TO BE SAD”!