Swoich urodzin Daria Zawiałow tak jeszcze nie świętowała! Artystka na billboardzie na Times Square w Nowym Jorku!