Rekord Malika Montany na Spotify Charts został pobity przez… Malika Montanę!