Światowy fenomen gitary w pierwszej polskiej trasie