Robert Grace przypomina, że „Not OK” to przejściowy stan