Sapi Tha King wchodzi na scenę razem z drzwiami i zapowiada płytę z Kubim Producentem!