Wspólny projekt Dawida Grzelaka oraz mopa – „Warszawa Dawidy”