Sandra Rugała: Głos młodego pokolenia w rytmie wyborów