Album „Bo marzę i śnię” Krzysztofa Krawczyka na kolorowym winylu