Premiera porywającego letniego hymnu „Heard About Me”